چاپ گراد برای اولین بار در ایران هزینه خدمات طراحی را متناسب با بودجه مشتری دریافت می کند.بدین صورت که با داشتن دو انتخاب به مشتری این امکان را می دهد که طراحی خود را از طرح های آماده انتخاب کند و یا بصورت اختصاصی طراحی انجام گردد